Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Technik elektronik

Klasa U

technik elektronik

prowadzona przy współpracy z Politechniką Rzeszowską

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
 • matematyka
 • fizyka
Przedmioty uzupełniające:
 • Historia i społeczeństwo
Zajęcia dodatkowe:
 • automatyka z robotyką

Uczniowie zdobywają kwalifikacje do:

 • montażu oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych
 • eksploatacji urządzeń elektronicznych.

Technicy elektronicy mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach instalujących systemy alarmowe, nagłaśniające i monitoring
 • firmach montujących, sprzedających, serwisujących komputery i sprzęt elektroniczny
 • warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, zakładach instalujących urządzenia elektroniczne
 • firmach elektronicznych jako programista mikrokontrolerów, placówkach badawczo-rozwojowych
 • pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
 • firmach jako doradca handlowo-techniczny ds. elektroniki.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.