Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Technik geodeta

Klasa Y

technik geodeta

przy współpracy z Politechniką Rzeszowską

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
  • matematyka
  • geografia
Przedmioty uzupełniające:
  • historia i społeczeństwo

Uczniowie zdobywają kwalifikacje do:

  • wykonywania pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
  • wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Zapewniamy:

  • darmowe podręczniki do wszystkich przedmiotów zawodowych
  • pracę na nowoczesnym sprzęcie pomiarowych (tachimetry, zestawy GPS)
  • realizację ciekawych projektów w ramach Szkolnego Koła Naukowego Geodetów
  • dużą ilość zajęć praktycznych (w terenie)