Udział w projekcie – Zdalna Szkoła

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Dofinansowanie projektu z UE:    99 658,00 zł