Wielki sukces naszego ucznia!

Wielki sukces naszego ucznia! Informujemy, że uczeń ZSEiO Hubert Haśkiewicz zdobył tytuł laureata OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI. Hubert zdobył I miejsce w kategorii U – usprawnienia softwarowo – techniczne za pracę: Przecinarka Plazmowa CNC. Laureaci i finaliści Olimpiady – (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego a także uzyskują “indeksy” na większość…

Mamy laureata!

22 kwietnia 2022 na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, odbył się XXIV finał Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra. Naszą szkołę (i województwo podkarpackie) w grupie teleinformatycznej reprezentował Michał Fudali. Michał zdobył II miejsce i tytuł laureata tej bardzo trudnej olimpiady. Serdeczne gratulacje i słowa wielkiego uznania za ogrom pracy i wybitne umiejętności jakie Michał…