Absolwenci Technikum Nr 4 mogą w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Formuła 2012
Technik teleinformatyk  – kwalifikacje: E.15, E.13, E.16
Technik elektronik   – kwalifikacje: E.06, E.20
Technik geodeta –  kwalifikacje: B.34, B.35, B.36
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  – kwalifikacje: B.21, B.22

Termin złożenia deklaracji: do 1 lutego 2023 roku.

Formuła 2017
Technik teleinformatyk – kwalifikacje:  EE.10, EE.11
Technik elektronik – kwalifikacje:  EE.03, EE.22
Technik geodeta – kwalifikacje:  BD.31, BD.32
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacje: BD.17, BD.18

Termin złożenia: do 7 lutego 2023 roku.

Similar Posts