W maju br. PWSW w Przemyślu organizuje konkurs pn. Projekty Prosto z Garażu.
Najważniejsze założenia konkursu:
1. Przedmiotem konkursu są prace projektowe praktyczne obejmujące szerokie dziedziny mechatroniki, takie jak elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, mechanika, wykonane przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Autorem pracy może być jedna osoba. W tworzenie pracy konkursowej oprócz uczniów mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele, jako opiekunowie ukierunkowujący projekt.
3. Termin nadsyłania prac do 31 maja 2021 r.

Szczegóły znajdziemy w regulaminie.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

  • wypełnić kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu);
  • opracować krótką dokumentację techniczną projektu (opis, schematy) w formie pliku PDF;
  • przygotować urządzenie wykonane w warunkach warsztatowych lub domowych;
  • przesłać kartę zgłoszenia (skan) i dokumentację techniczną do Komisji Konkursowej na adres: s.szablowski@pwsw.eu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Similar Posts