Szkolna Komisja Rekrutacyjna, podaje liczbę wolnych miejsc w klasach pierwszych po rekrutacji w terminie głównym na rok szkolny 2023/2024.

IV Liceum Ogólnokształcące

klasa 1A – 1
klasa 1F – 0

Technikum Nr 4

klasa 1U (technik elektronik) – 1
klasa 1T (technik teleinformatyk) – 0
klasa 1Y (technik geodeta) – 3
klasa 1Z (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) – 0

Podania o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej należy składać w sekretariacie szkoły do piątku 28 lipca 2023 roku do godziny 13:00 (formularz do pobrania w sekretariacie). Można również składać podania do klas, w których nie ma obecnie wolnych miejsc – w okresie wakacji zdarzają się zmiany decyzji osób przyjętych do szkoły.