Aby przystąpić do Egzaminu Zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 absolwenci  technikum powinni złożyć  deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11 września 2020 roku (druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej OKE Kraków).

Similar Posts