Deklaracja dostępności

Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Poprawkowy Egzamin Zawodowy dla absolwentów szkoły.

Aby przystąpić do Egzaminu Zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 absolwenci  technikum powinni złożyć  deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11 września 2020 roku (druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej OKE Kraków).

Skip to content