Technikum Nr 4 wchodzące razem z IV Liceum Ogólnokształcącym w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu  ponownie zdobyło zaszczytny tytuł „Złotej Szkoły” w 21 edycji prestiżowego  Rankingu Liceów i Techników w Polsce PERSPEKTYWY 2019 .  Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:  sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Nasze Technikum na około 1800 techników w Polsce w 2019 roku zajęło 60 miejsce
(w ubiegłym roku miejsce 62), 4 miejsce w województwie podkarpackim i 1 miejsce
w Przemyślu.

Jest to ogromny sukces nie tylko  Naszej Szkoły ale również Naszego Miasta.

Similar Posts