STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu

Statut – kliknij tutaj