Wielki sukces naszego ucznia! Informujemy, że uczeń ZSEiO Hubert Haśkiewicz zdobył tytuł laureata OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI. Hubert zdobył I miejsce w kategorii U – usprawnienia softwarowo – techniczne za pracę: Przecinarka Plazmowa CNC.

Laureaci i finaliści Olimpiady – (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego a także uzyskują “indeksy” na większość uczelni technicznych w Polsce.

Serdecznie gratulujemy!

Similar Posts