Deklaracja dostępności

Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia – kliknij tutaj

Lista kandydatów zakwalifikowanych do innych szkół  – kliknij tutaj

Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej szkoły – kliknij tutaj

Potwierdzenie woli podjęcia nauki  następuje poprzez złożenie w dniach 13, 14, 17, 18 sierpnia 2020 roku w naszej szkole następujących dokumentów:

 – oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– dwóch zdjęć (podpisanych),

Uczniowie  zakwalifikowani do technikum podczas składania wyżej wymienionych dokumentów otrzymują skierowanie na badania lekarskie. Po  wykonaniu badań lekarskich otrzymane zaświadczenie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Najnowsze wydarzenia
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia – kliknij tutaj Lista kandydatów zakwalifikowanych…
Lista zakwalifikowanych do przyjęcia – kliknij tutaj Lista kandydatów zakwalifikowanych…
Skip to content