Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12-25 marca 2020 roku zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowacze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają w domach pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

Informacje dotyczące czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły oraz zachowania w zaistniałej sytuacji można znaleźć na stronie: https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG

Similar Posts