Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Technik teleinformatyk

Klasa T

technik teleinformatyk

pod patronatem firmy ELMAT

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
 • matematyka
 • fizyka
Przedmioty uzupełniające:
 • historia i społeczeństwo

Uczniowie zdobywają kwalifikacje do:

 • montażu, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Technicy teleinformatycy są przygotowani do:

 • montowania i uruchamiania komputerów
 • instalowania systemów  operacyjnych  oraz  oprogramowania  użytkowego i narzędziowego w  komputerach
 • prowadzenia sprzedaży  podzespołów i  komputerów oraz  oprogramowania
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • budowania sieci komputerowych
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach
 • podłączania sieci lokalnych do Internetu
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem
 • montowania łączy  teletransmisyjnych  oraz  podzespołów  i  urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych
 • sprawdzania stanu  technicznego  łączy  transmisyjnych
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci.

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w programie partnerskim z firmą Microsoft. Dzięki temu nasi uczniowie otrzymują bezpłatnie systemy operacyjne i programy narzędziowe Microsoft.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.