Kontakt

Nasz adres

ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl

E-mail

zseio@um.przemysl.pl

Telefon

(016) 678 30 01
(016) 678 30 00

Informujemy, że administratorem danych osobowych w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu jest dyrektor Zespołu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 511-143-799 lub adresem e-mail iodedukacja@um.przemysl.pl
Wyślij do nas wiadomość