Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Technik elektronik

Klasa U

technik elektronik

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego  i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Technicy elektronicy to osoby z wyobraźnią przestrzenną  posiadający zdolność do koncentracji i podzielności uwagi, wykazujące się dużymi zdolnościami manualnymi a przy tym zdyscyplinowane,  cierpliwie i  wytrwale zmierzające do celu.

Informacje dodatkowe

Szkoła uczestniczy w prestiżowym programie Microsoft Imagine, który zapewnia wykładowcom i uczniom dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych, oprogramowania i usług dzięki opcjom niedrogiej subskrypcji od firmy Microsoft

Szkoła uczestniczy w projekcie “Informatyczne Zielone Garnizony ” wspieranym  przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dzięki czemu  uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach   z automatyki i robotyki, korzystając z wysokiej klasy sprzętu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja 2:

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 2. serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 3. montażu nowoczesnych instalacji alarmowych, telewizji dozorowej, satelitarnej, systemów zabezpieczeń.
 4. projektowania i programowania układów i urządzeń elektronicznych,
 5. obsługi nowoczesnych programów do tworzenia i symulacji układów elektronicznych,
 6. projektowania i tworzenia  układów automatyki przemysłowej,
 7. organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach , gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne
 8. uzyskania dodatkowych umiejętności  programowania sterowników PLC  i  jednoukładowych  mikroprocesorów.
Perspektywy zatrudnienia

Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w :

 1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 2. warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 3. firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 4. warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 5. w specjalistycznych placówkach handlowych,
 6. w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone pracownie do kształcenia w zawodzie technika elektronika:

 • elektroniki i elektrotechniki,
 • automatyki
 • instalacji elektronicznych
 • montażu urządzeń elektronicznych
 • programowania mikrokontrolerów
 • programowania sterowników PLC

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u podmiotów zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Możliwe jest również odbycie części lub całości praktyki za granicą.

Skip to content