Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Rekrutacja

Rekrutacja 2020

Cieszymy się z niezwykle wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego i zawodowego. Oferujemy wysoką jakość nauczania, bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Absolwenci naszej szkoły osiągają sukcesy, dostają się na wybrane przez siebie studia krajowe i zagraniczne oraz zdobywają wymarzone zawody.

Zdawalność matury  w IV Liceum Ogólnokształcącym:

2016  – 98,9%,      2017 – 94,4%,      2018 – 98,4% ,    2019 – 96,8%

 Zdawalność matury w Technikum Nr 4:

2016  – 100%,      2017 – 93,9%,      2018 – 98,9%,    2019 –97,6%

IV Liceum Ogólnokształcące

prowadzi nabór do następujących klas:

Klasa Ap (humanistyczno-medialna z elementami psychologii i coachingu)

jeden oddział – 32 uczniów

Jeżeli chcesz połączyć solidne wykształcenie z realizacją pasji humanistycznych to ten profil jest właśnie dla Ciebie. Uczniowie tej klasy będą doskonale przygotowani do kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach takich jak:  filologia polska, psychologia, filologia angielska, filologia niemiecka, prawo, socjologia, dziennikarstwo, pedagogika, komunikacja społeczna, psychologia zarządzania, pedagogika, politologia, negocjacje i mediacje, human resources, dziennikarstwo, marketing
i zarządzanie, administracja…

Wiedza dotycząca coachingu i psychologii pomaga w rozwijaniu zdolności i ułatwia wprowadzanie zmian. Absolwenci tego kierunku potrafią zbudować poczucie własnej wartości, poznać samego siebie, efektywnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności już posiadane. Uczniowie, którzy wybiorą tę specjalność mogą liczyć nie tylko na sporą dawkę wiedzy teoretycznej, ale także będą brać udział w ciekawych zajęciach warsztatowych.

Klasa Fp (politechniczno – wojskowa)

jeden oddział – 32 uczniów

Klasa prowadzona w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne Zielone Garnizony”.

Jeśli myślisz o studiach politechnicznych lub przyrodniczych, gdy interesują Cię nauki ścisłe, praca w służbach mundurowych, to zapraszamy do klasy o profilu politechniczno-wojskowym.

W przyjaznej atmosferze, w gronie osób o podobnych zainteresowaniach będziesz mógł doskonalić umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę. W tej klasie w ramach zajęć dodatkowych realizowanych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym roku, wybierzesz jedną z dwóch specjalizacji:

  • Webmaster (cyberbezpieczeństwo, tworzenie i obsługa stron internetowych oraz baz danych, analiza i wizualizacja danych)
  • Robotyka z automatyką (cyberbezpieczeństwo, projektowanie, budowanie i programowanie robotów oraz układów automatyki)

Sprzęt, wyjazdy edukacyjne, dodatkowe szkolenia zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

Technikum Nr 4

prowadzi nabór do następujących klas:

Klasa Tp (technik teleinformatyk)

jeden oddział – 32 uczniów

Klasa prowadzona pod patronatem firmy Elmat – lidera w branży teleinformatycznej w Polsce.

Technik teleinformatyk to zawód z przyszłością. Kierunek jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

Jeżeli interesujesz się informatyką i komunikacją sieciową, masz zdolność koncentracji, spostrzegawczość, podzielność uwagi, poczucie dyscypliny i odpowiedzialności; cechuje Cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna; jesteś gotowy do wykonywania trudnych prac; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności, wybierz kształcenie w tym zawodzie.

Klasa Up (technik elektronik)

jeden oddział – 32 uczniów

Klasa prowadzona przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej.

Technik elektronik to zawód dający szerokie możliwości znalezienia pracy. Kierunek ten intensywnie rozwija się w związku z zastosowaniem elektroniki w urządzeniach przemysłowych jak i gospodarstwa domowego.

Jeżeli interesujesz się elektroniką, masz zdolność koncentracji, spostrzegawczość, podzielność uwagi, poczucie dyscypliny i odpowiedzialności; cechuje Cię wyobraźnia przestrzenna; posiadasz zdolności manualne; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności, wybierz kształcenie w tym zawodzie.

Zajęcia dodatkowe: robotyka z automatyką.

Klasa Yp (technik geodeta)

jeden oddział – 32 uczniów

Klasa prowadzona przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej.

Technik geodeta jest to zawód dla osób interesujących się pomiarami i przestrzennym zagospodarowaniem terenu. Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę oraz doświadczenie z zakresu geodezji ogólnej i inżynieryjnej oraz poznaje pogramy informatyczne niezbędne do wykonywania projektów.

Absolwent może być zatrudniony w firmach geodezyjnych i kartograficznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także może prowadzić własną działalność świadcząc usługi geodezyjne.

Klasa Zp (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

jeden oddział – 32 uczniów

Nad klasą objął patronat Podkarpacki Klaster Energetyki Odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy, wykonywaniem konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W Polsce znaczenie energetyki odnawialnej stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem się w celu zdobycia tego przyszłościowego zawodu.

Skip to content