Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Rekrutacja

Rekrutacja 2019

Cieszymy się z niezwykle wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego i zawodowego. Oferujemy wysoką jakość nauczania, bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Absolwenci naszej szkoły osiągają sukcesy, dostają się na wybrane przez siebie studia krajowe i zagraniczne oraz zdobywają wymarzone zawody.

Zdawalność matury  w IV Liceum Ogólnokształcącym:

2016  – 98,9%,      2017 – 94,4%,      2018 – 98,4%

 Zdawalność matury w Technikum Nr 4:

2016  – 100%,      2017 – 93,9%,      2018 – 98,9%

IV Liceum Ogólnokształcące

prowadzi nabór do następujących klas:

Klasa A (humanistyczno-medialna)

jeden oddział – 32 uczniów –  dla absolwentów gimnazjum

Klasa An (humanistyczno-medialna)

jeden oddział – 32 uczniów –  dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa  prowadzona pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Jeżeli chcesz realizować pasje humanistyczne, wybierz klasę humanistyczno -społeczną. Ukończenie tej klasy pozwoli Ci na bardzo dobre przygotowanie się do studiów wyższych na kierunkach humanistycznych (filologia polska, filologia angielska, filologia niemiecka, prawo, socjologia, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, komunikacja społeczna itp.). Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania polonistyczne, literackie, dziennikarskie biorąc udział w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, tworząc felietony czy reportaże filmowe. Wygrywają olimpiady i konkursy otwierające im drzwi do wymarzonych kierunków studiów.

Klasa F (politechniczno – wojskowa)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów gimnazjum

Klasa prowadzona w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne Zielone Garnizony”.

Jeśli myślisz o studiach politechnicznych lub przyrodniczych, gdy interesują Cię nauki ścisłe, praca w służbach mundurowych, to zapraszamy do klasy o profilu politechniczno-wojskowym.

W przyjaznej atmosferze, w gronie osób o podobnych zainteresowaniach będziesz mógł doskonalić umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę. W tej klasie w ramach zajęć dodatkowych realizowanych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym roku, wybierzesz jedną z dwóch specjalizacji:

  • Webmaster (cyberbezpieczeństwo, tworzenie i obsługa stron internetowych oraz baz danych, analiza i wizualizacja danych)
  • Robotyka z automatyką (cyberbezpieczeństwo, projektowanie, budowanie i programowanie robotów oraz układów automatyki)

Sprzęt, wyjazdy edukacyjne, dodatkowe szkolenia zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

Klasa Fn (politechniczna)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów szkoły podstawowej

Jeśli chcesz zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji i rozważnie myślisz o swojej przyszłości – wybierz klasę politechniczną!

W przyjaznej atmosferze, w gronie osób o podobnych zainteresowaniach będziesz mógł doskonalić umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę.  Po maturze absolwenci tej klasy będą wyróżniającymi się studentami takich kierunków, jak m. in. matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, teleinformatyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja i ekonomia.

Technikum Nr 4

prowadzi nabór do następujących klas:

Klasa T (technik teleinformatyk)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów gimnazjum

Klasa Tn (technik teleinformatyk)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa prowadzona pod patronatem firmy Elmat – lidera w branży teleinformatycznej w Polsce.

Technik teleinformatyk to zawód z przyszłością. Kierunek jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.

Jeżeli interesujesz się informatyką i komunikacją sieciową, masz zdolność koncentracji, spostrzegawczość, podzielność uwagi, poczucie dyscypliny i odpowiedzialności; cechuje Cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna; jesteś gotowy do wykonywania trudnych prac; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności, wybierz kształcenie w tym zawodzie.

Klasa U (technik elektronik)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów gimnazjum

Klasa Un (technik elektronik)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa prowadzona przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej.

Technik elektronik to zawód dający szerokie możliwości znalezienia pracy. Kierunek ten intensywnie rozwija się w związku z zastosowaniem elektroniki w urządzeniach przemysłowych jak i gospodarstwa domowego.

Jeżeli interesujesz się elektroniką, masz zdolność koncentracji, spostrzegawczość, podzielność uwagi, poczucie dyscypliny i odpowiedzialności; cechuje Cię wyobraźnia przestrzenna; posiadasz zdolności manualne; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności, wybierz kształcenie w tym zawodzie.

Zajęcia dodatkowe: robotyka z automatyką.

Klasa Y (technik geodeta)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów gimnazjum

Klasa Yn (technik geodeta)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów szkół podstawowych

Klasa prowadzona przy współpracy Politechniki Rzeszowskiej.

Technik geodeta jest to zawód dla osób interesujących się pomiarami i przestrzennym zagospodarowaniem terenu. Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę oraz doświadczenie z zakresu geodezji ogólnej i inżynieryjnej oraz poznaje pogramy informatyczne niezbędne do wykonywania projektów.

Absolwent może być zatrudniony w firmach geodezyjnych i kartograficznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a także może prowadzić własną działalność świadcząc usługi geodezyjne.

Klasa Z (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów gimnazjum

Klasa Zn (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

jeden oddział – 32 uczniów – dla absolwentów szkół podstawowych

Nad klasą objął patronat Podkarpacki Klaster Energetyki Odnawialnej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy, wykonywaniem konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W Polsce znaczenie energetyki odnawialnej stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem się w celu zdobycia tego przyszłościowego zawodu.