Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Kalendarz rekrutacji

Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1.

w dniach:      

 od 15 VI do 10  VII 2020 r.

 do godziny 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do naszej szkoły

(jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru)

2.

w dniach:      

 od 26 VI do 10  VII 2020 r.

 do godziny 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo   ukończenia szkoły podstawowej

3.

w dniach:   

 od 31 VII do 4 VIII 2020 r.

do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje

 

4.

do 11 VIII 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5.

12 VIII 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6.

w dniach

15 VI  – 14 VIII 2020 r.

Wydawanie uczniom zakwalifikowanym do technikum skierowania na badania lekarskie

7.

w dniach:

 13 VIII – 18 VIII 2020 r.

 do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– dwóch zdjęć,

– zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań

  zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

8.

19 VIII 2020 r.

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Opracowano w oparciu o: Zarządzenie Nr 5/2020   Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Skip to content