Kalendarz rekrutacji

Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1.

w dniach:     

 od 16 V do 24  VI 2022 r.

 do godziny 15:00

Składanie przez kandydatów  wniosku o przyjęcie do szkoły
(tylko w szkołach pierwszego wyboru).

2.

w dniach:  

 od 24 VI do 14  VII 2022 r.

 do godziny 15:00 (dotyczy uczniów ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
(kopie potwierdzone przez szkołę podstawową ).

3.

w dniach:  

od 24 VI do 14 VII 2022 r.

 do godziny 15:00

Ewentualna zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły.

4.

do 15 VII 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgromadzonych systemie rekrutacyjnym danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

5.

22 VII 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

6.

w dniach

22 VII  – 27 VII 2022 r.

Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia
w technikum skierowania na badania lekarskie

7.

w dniach:

 22 VII – 28 VII 2028 r.

 do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– dwóch zdjęć,

– zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazania zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

8.

29 VII 2022 r.

Publikacja list kandydatów przyjętych oraz wolnych miejsc.

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku

 

Kalendarz rekrutacji – pobierz tutaj