Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Kalendarz rekrutacji

Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1.

w dniach

7 V – 11 VI 2018 r.

Złożenie podania do naszej szkoły (jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru)

2.

w dniach

22 VI – 26 VI 2018 r.

do godziny 15:00

Uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o:

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3.

29 VI 2018 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji

4.

29 VI – 3 VII 2018 r.

Wydawanie uczniom zakwalifikowanym do technikum skierowania na badania lekarskie

5.

w dniach:

29 VI – 6 VII 2018 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • dwóch zdjęć
  • zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu

6.

w dniu:

9 lipca 2018 r.

do godz. 10:00

Ogłoszenie przez dyrektora:

  1. listy kandydatów przyjętych do szkoły
  2. listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Opracowano w oparciu o Zarządzenie Nr 1/2018 oraz Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty