Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1. w dniach:         

 od 13 V do 14 VI 2024 r.

 do godziny 15:00

Składanie przez kandydatów  wniosku o przyjęcie do szkoły
(tylko w szkołach pierwszego wyboru).
2. w dniach:         

 od 21 VI do 8  VII 2024 r.  do godziny 15:00

 dotyczy uczniów ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie potwierdzone przez szkołę podstawową).

 

Z uwagi na to, że zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty absolwenci szkół podstawowych otrzymają 3 lipca, Komisja Rekrutacyjna bardzo prosi o składanie tych zaświadczeń razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej w terminie
3 – 8 VIII 2024 roku.

3. w dniach:        

 od 21 VI do 8  VII 2024 r.

 do godziny 15:00

Możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.
4. 16 VII 2024 r.
 do
godz. 1200
 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
5. w dniach

16 VII  – 18 VII 2024 r.

Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia
w technikum skierowań na badania lekarskie.
6. w dniach:

 16 VII – 18 VII 2024 r.

do godz. 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– dwóch zdjęć,

– zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań

  zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu (technikum).

 7.  19 VII 2024 r. do godz. 1200 Publikacja list przyjętych oraz wolnych miejsc.