Deklaracja dostępności

Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Kalendarz rekrutacji

Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1.

w dniach:     

 od 17 V do 21  VI 2021 r.

 do godziny 15:00

Składanie przez kandydatów  wniosku o przyjęcie do szkoły
(tylko w szkołach pierwszego wyboru).

2.

w dniach:  

 od 25 VI do 14  VII 2021 r.

 do godziny 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń o innych osiągnieciach
(kopie potwierdzone przez szkołę podstawową ).

3.

w dniach:  

od 25 VI do 14 VII 2021 r.

 do godziny 15:00

Ewentualna zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły.

4.

do 15 VII 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgromadzonych systemie rekrutacyjnym danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

5.

22 VII 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

6.

w dniach

23 VII  – 26 VII 2021 r.

Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia
w technikum skierowania na badania lekarskie

7.

w dniach:

 23 VII – 30 VII 2021 r.

 do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– dwóch zdjęć,

– zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazania zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

8.

2 VIII 2021 r.

Publikacja list kandydatów przyjętych oraz wolnych miejsc.

Na podstawie ogłoszonych przez MEiN dnia 28 stycznia 2021 roku: Terminów  postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

Skip to content