Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Kalendarz rekrutacji

Kalendarz rekrutacji do ZSEiO w Przemyślu

1.

w dniach

13 V – 19  VI 2019r.

Złożenie podania do naszej szkoły (jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru)

2.

w dniach

13 V – 4 VII 2019 r.

do godziny 15:00

Weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną złożonych do szkoły dokumentów.

3.

w dniach

17 VI – 18  VI 2019r.

Przeniesienie wniosku o przyjęcie  do innej szkoły.

4.

w dniach

21 VI – 25 VI 2019r.

do godziny 15:00

dotyczy uczniów nie objętych naborem elektronicznym

Uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły o:

  1. świadectwo ukończenia szkoły,
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

5.

w dniu:

5 VII 2019 r.

do godz. 10:00

Ogłoszenie przez Szkoloną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

6.

do dnia :

8 VII 2019 r.

Wydawanie uczniom zakwalifikowanym do technikum skierowania na badania lekarskie

7.

w dniach:

5 VII – 10 VII 2019r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • dwóch zdjęć
  • zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu

8.

w dniu:

12 lipca 2019r.

do godz.10:00

Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną:

  1. listy kandydatów przyjętych do szkoły,
  2. listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

9.

w dniu:

12 lipca 2019r.

Poinformowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Opracowano w oparciu o: Zarządzenie Nr 3/2019   Podkarpackiego Kuratora Oświaty.