Przemyski "Elektronik"

Historia szkoły sięga początków lat pięćdziesiątych XX wieku. Zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 1951 roku Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego powołał “Technikum Pocztowe” podległe Ministerstwu Poczty i Telegrafów w Warszawie.

Mijały lata, szkoła wrosła w pejzaż edukacyjny nie tylko Przemyśla, ale i całego regionu. Zmieniała wielokrotnie nazwę oraz zawody, w których kształciła, lecz jedno nie ulegało zmianie – zawsze dostosowywała się do potrzeb rynku pracy, dobrze kształcąc średnią kadrę techniczną w poszukiwanych zawodach, przygotowując swoich absolwentów do podjęcia studiów technicznych i humanistycznych.

Technikum Nr 4 wchodzące razem z IV Liceum Ogólnokształcącym w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu ponownie zdobyło zaszczytny tytuł „Złotej Szkoły” w 20 edycji prestiżowego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2018. Technikum Nr 4 to jedno z najlepszych techników w województwie podkarpackim.

Potwierdzeniem tego faktu jest niezwykle wysoka zdawalność matury i egzaminu zawodowego (bardzo często 100%), liczni finaliści olimpiad i konkursów oraz bardzo wysokie miejsca w rankingu Perspektyw (“Złota Szkoła” w latach 2018,  2017, 2016, 2014, Srebrna Szkoła w latach 2013 i 2015).

W naszym IV Liceum Ogólnokształcącym  co roku osiągamy zdawalność matury znacznie powyżej średniej krajowej. Jest to więc dobre liceum, które razem z Technikum Nr 4 tworzy sprawnie działający organizm.

Obydwie szkoły wzajemnie się wspierają i uzupełniają, tworząc z jednej strony przyjazną uczniom atmosferę, a z drugiej zachęcając ich do coraz lepszej pracy.

Te sukcesy osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. To również sukces naszego miasta: Przemyśla. Sukces cieszy nas tym bardziej, że nasza szkoła jest doskonałym wyborem zarówno dla uczniów bardzo dobrych jak i tych trochę słabszych, którzy dzięki wielu zajęciom dodatkowym, życzliwej uczniom kadrze pedagogicznej osiągają dobre wyniki nauczania potwierdzane wysoką zdawalnością matury i egzaminu zawodowego.

Z pewnością duży wpływ na pozytywne przyjęcie przez absolwentów gimnazjów naszej oferty kształcenia ma wieloletnia współpraca szkoły z wyższymi uczelniami: Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Śląską, a także z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, dzięki której prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.

Dla zainteresowanych uczniów prowadzimy zajęcia przygotowujące do testów kwalifikacyjnych do służb mundurowych (specjalistyczne zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, zajęcia przygotowujące do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania służb mundurowych, zajęcia na strzelnicy – współpracujemy ze służbami mundurowymi).

Pozytywnie wyróżnia nas ciekawa oferta praktyk zagranicznych (Portugalia, Hiszpania, Anglia), pozyskany w ramach programów unijnych sprzęt na wyposażenie pracowni oraz bogata oferta zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Analiza zarówno rynku edukacyjnego jak i pracy w Przemyślu oraz w województwie podkarpackim wykazała, że szkoła powinna poszerzyć swoją ofertę edukacyjną. W Technikum Nr 4 wprowadziliśmy nowy zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Natomiast w IV Liceum Ogólnokształcącym od roku szkolnego 2017/2018 we współpracy z Ministerstwem Obrany Narodowej w ramach programu „Informatyczne zielone garnizony” otworzyliśmy klasę o profilu politechniczno-wojskowym. W klasie tej w ramach zajęć dodatkowych uczeń wybiera jedną z dwóch specjalizacji: webmaster (cyberbezpieczeństwo, tworzenie i obsługa stron internetowych oraz baz danych, analiza i wizualizacja danych) lub robotykę z automatyką (cyberbezpieczeństwo, projektowanie, budowanie i programowanie robotów oraz układów automatyki).