Politechniczno-wojskowy

Klasa F

politechniczno-wojskowa

prowadzona w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej "Informatyczne Zielone Garnizony"

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
  • matematyka
  • język angielski lub język niemiecki

W tej klasie w ramach zajęć dodatkowych realizowanych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym roku, wybierzesz jedną z dwóch specjalizacji:

  • Webmaster (cyberbezpieczeństwo, tworzenie i obsługa stron internetowych oraz baz danych, analiza i wizualizacja danych)
  • Robotyka z automatyką (cyberbezpieczeństwo, projektowanie, budowanie i programowanie robotów oraz układów automatyki)

Jeśli myślisz o studiach politechnicznych lub przyrodniczych, gdy interesują Cię nauki ścisłe, języki obce, praca w służbach mundurowych, to zapraszamy do klasy o profilu politechniczno-wojskowym. W przyjaznej atmosferze, w gronie osób o podobnych zainteresowaniach będziesz mógł doskonalić umiejętności i pogłębiać swoją wiedzę.

Klasa realizuje projekt „Informatyczne Zielone Garnizony”. Jest to program zainicjowany i organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.  Celem projektu jest wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w nauczaniu informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej. Założonym efektem praktycznym jest przygotowanie informatyków – specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego.

Nauka w klasie politechniczno – wojskowej przygotuje Cię do studiów na takich kierunkach jak: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, matematyka, informatyka, automatyka, robotyka, architektura, budownictwo, elektronika, energetyka, finanse, rachunkowość, ekonometria, inżynieria akustyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, zarządzanie i marketing, filologia angielska i wiele innych…

Sprzęt, wyjazdy edukacyjne, dodatkowe szkolenia zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.