Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Humanistyczno-medialny

Klasa A

humanistyczno-medialna

pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
  • język polski
  • język angielski lub język niemiecki
  • historia lub wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające:
  • historia regionalna
  • warsztat dziennikarski
  • przyroda

Celem klasy humanistyczno-medialnej jest rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do postaw obywatelskich, prawa, nauk społecznych, sztuki, kultury również z perspektywy historycznej wraz z rozwojem umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Uczniowie należą do aktywnych społecznie, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata. Osiągają dużą sprawność w komunikacji językowej, co ułatwia znalezienie się w nowej rzeczywistości Unii Europejskiej.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach organizowanych w urzędach, biurach poselskich, Sejmie i Kancelarii Premiera, sądach oraz wykładach otwartych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się spotkania Dyskusyjnego Koła Filmowego (DKF).