Humanistyczno-medialny z elementami psychologii i coachingu

Klasa Ap

humanistyczno-medialna z elementami psychologii i coachingu

pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
  • język polski
  • język angielski lub język niemiecki
  • historia
Przedmioty uzupełniające:
  • elementy psychologii i coachingu
  • elementy komunikacji językowej

Jednym z celów nauki w tej klasie jest rozbudzanie wśród uczniów zamiłowania do postaw obywatelskich, prawa, nauk społecznych, sztuki, kultury również z perspektywy historycznej wraz z rozwojem umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczniowie należą do aktywnych społecznie, lubiących czytać, twórczych i ciekawych świata. Osiągają dużą sprawność w komunikacji językowej, co ułatwia znalezienie się w rzeczywistości Unii Europejskiej.

Wiedza dotycząca coachingu i psychologii pomaga w rozwijaniu zdolności i ułatwia wprowadzanie zmian. Absolwenci tego kierunku potrafią zbudować poczucie własnej wartości, poznać samego siebie, efektywnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności już posiadane. Uczniowie, którzy wybiorą tę specjalność mogą liczyć nie tylko na sporą dawkę wiedzy teoretycznej, ale także będą brać udział w ciekawych zajęciach warsztatowych.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach organizowanych w urzędach, biurach poselskich, Sejmie i Kancelarii Premiera, sądach oraz wykładach otwartych Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się spotkania Dyskusyjnego Koła Filmowego (DKF).