Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 75000 zł na zrealizowanie EKOPRACOWNI.

EKOPRACOWNIA będzie realizowana w ramach “Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.