Cieszymy się z niezwykle wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego i zawodowego. Oferujemy wysoką jakość nauczania, bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Absolwenci naszej szkoły osiągają sukcesy, dostają się na wybrane przez siebie studia krajowe i zagraniczne oraz zdobywają wymarzone zawody.

Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie do egzaminów maturalnych z obowiązkowych i wybranych przedmiotów oraz do egzaminów kwalifikacyjnych.

Naszym dużym atutem jest bogata oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Część z nich finansowana jest z funduszy unijnych. Proponujemy m.in. możliwość zdobycia certyfikatów, np.:

  • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
  • Akademia Sieciowa CISCO.

Uczniowie, chcący doskonalić umiejętności językowe poprzez praktyczne ich zastosowanie, mogą poznawać świat uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Erasmus+, w którym współpracujemy z dziewięcioma szkołami
z różnych państw Europy.

W ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych (tylko dla zainteresowanych uczniów) przygotujemy Cię do testów kwalifikacyjnych do służb mundurowych (specjalistyczne zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, zajęcia przygotowujące do testu psychologicznego, wykłady z zakresu funkcjonowania służb mundurowych, zajęcia na strzelnicy) – współpracujemy ze służbami mundurowymi.