Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa Z

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

pod patronatem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
 • matematyka
 • fizyka
Przedmioty uzupełniające:
 • historia i społeczeństwo

Uczniowie zdobywają kwalifikacje do:

 • montażu  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą pracować  jako:

 • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
 • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
  w administracji publicznej
 • pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej
 • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju
 • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.