Deklaracja dostępności

Śledź nas na

Telefon: (016) 678 30 01

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

Przetargi

Przetargi

Zapytanie cenowe - pracownie

Zapytanie cenowe na dostawę pracowni robotyki i pracowni webmaster dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształącących im. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu

2017-04-12

Nabór partnera do realizacji projektu o nazwie ,,W Przemyślu kształcimy zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, DZIAŁANIE 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Skip to content