Absolwenci Technikum Nr 4 mogą w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Formuła 2012

Technik teleinformatyk  – kwalifikacje: E.15, E.13,E.16

Technik elektronik   – kwalifikacje:E.06, E.20

Technik geodeta –  kwalifikacje: B.34, B.35, B.36
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  – kwalifikacje: B.21,B.22

Termin złożenia deklaracji: do 9 września 2023 roku.

Formuła 2017

Technik teleinformatyk – kwalifikacje: EE.10, EE.11

Technik elektronik – kwalifikacje:EE.03, EE.22

Technik geodeta – kwalifikacje:  BD.31, BD.32

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacje: BD.17,BD.18

Termin złożenia: do 15 września 2023 roku.

Formuła 2019

Technik teleinformatyk – kwalifikacje: INF.07, INF.08

Technik elektronik – kwalifikacje:ELM.02, ELM.05

Technik geodeta – kwalifikacje:  BUD.18, BUD.19

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacje: ELE.10,ELE.11

Termin złożenia: do 15 września 2023 roku.

Similar Posts