Egzamin Zawodowy – poprawkowy –  w sesji: Zima 2024

Absolwenci Technikum Nr 4 mogą w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego. Formuła 2012 Technik teleinformatyk  – kwalifikacje: E.15, E.13,E.16 Technik elektronik   – kwalifikacje:E.06, E.20 Technik geodeta –  kwalifikacje: B.34, B.35, B.36Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  – kwalifikacje: B.21,B.22 Termin złożenia deklaracji: do 9 września 2023 roku. Formuła 2017 Technik teleinformatyk…

Projekt Olimpiady Zwolnieni z Teorii “Chcę ci powiedzieć co czuję”

„Chcę ci powiedzieć co czuję” to projekt, którego celem jest pomoc osobom borykającym się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Raporty wskazują na to, że coraz więcej osób cierpi na zaburzenia psychiczne, a według WHO na całym świecie co 40 sekund ktoś popełnia samobójstwo. Ten poważny problem dotyczy ludzi na całym świecie. Silnie wpływa na chorą osobę,…

Egzamin Zawodowy – poprawkowy –  w sesji: lato 2023

Absolwenci Technikum Nr 4 mogą w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego. Formuła 2012Technik teleinformatyk  – kwalifikacje: E.15, E.13, E.16Technik elektronik   – kwalifikacje: E.06, E.20Technik geodeta –  kwalifikacje: B.34, B.35, B.36Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  – kwalifikacje: B.21, B.22 Termin złożenia deklaracji: do 1 lutego 2023 roku. Formuła 2017Technik teleinformatyk –…

Egzamin Zawodowy w sesji: zima 2023

Absolwenci Technikum Nr 4 mogą w sekretariacie szkoły, składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego. Formuła 2012 Technik teleinformatyk  – kwalifikacje: E.15, E.13, E.16 Technik elektronik   – kwalifikacje: E.06, E.20 Technik geodeta –  kwalifikacje: B.34, B.35, B.36 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  – kwalifikacje: B.21, B.22 Termin złożenia deklaracji: do 9 września 2022 roku. Formuła…

Informacja dla absolwentów Technikum Nr 4

Do 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły,  absolwenci Technikum Nr 4 mogą składać deklaracje przystąpienia do poprawkowego egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022. W sekretariacie szkoły można również odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplomy technika (sesja czerwiec-lipiec 2021).

Lista zakwalifikowanych uczniów do przyjęcia do szkoły

Aby zostać przyjętym do szkoły, osoby zakwalifikowane do przyjęcia muszą  potwierdzić wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie w naszej szkole: – oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, – dwóch podpisanych na odwrocie zdjęć. Termin:  23 VII – 30 VII 2021 w godzinach 900 – 1300 Kandydaci do technikum otrzymają skierowania…

Udział w projekcie – Zdalna Szkoła

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Dofinansowanie projektu z UE:    99 658,00 zł

Poprawkowy Egzamin Zawodowy dla absolwentów szkoły.

Aby przystąpić do Egzaminu Zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 absolwenci  technikum powinni złożyć  deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11 września 2020 roku (druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej OKE Kraków).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

ORGANIZACJA rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących godz. 800 – Msza Święta w kościele OO. Reformatów godz. 915 – klasy pierwsze– spotkanie w sali gimnastycznej – uroczysty apel rozpoczynający rok szkolny. Po apelu spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych. godz. 900 – klasy II – III i IV– spotkania…