Explory – mamy awans do finału

Kolejny sukces naszego teleinformatyka! Mateusz Bojarski uczeń klasy 4t uzyskał awans do finał do ścisłego finału konkursu Explory. Projekt Mateusza stanowi urządzenie umożliwiające pomiar stopnia zepsucia danych wędlin, mięs oraz ryb z wyświetlaczem OLED oraz intuicyjnym menu do nawigacji dla użytkownika końcowego.Explory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych…

Sukces teleinformatyków w Olimpiadzie OOWEE

W dniu 28.02.2022 organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej opublikowali wyniki końcowe XLV edycji tego bardzo trudnego konkursu.   Po etapie finałowym przeprowadzonym w trybie zdalnym, pierwszą pozycję utrzymał Michał Fudali z klasy 3tp jednocześnie zdobywając tytuł laureata. W klasyfikacji ogólnej Michał okazał się bezkonkurencyjny w gronie znakomicie przygotowanych uczestników. Utrzymanie pozycji lidera po pierwszym…

Olimpiada OOWEE

Na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie ruszyła XLV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Jest to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych Olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, w której udział biorą uczniowie z najlepszych techników w kraju. Rywalizacja, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, odbywa się w siedmiu grupach tematycznych i przebiega w kilku…

Informacja dla absolwentów Technikum Nr 4

Do 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły,  absolwenci Technikum Nr 4 mogą składać deklaracje przystąpienia do poprawkowego egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022. W sekretariacie szkoły można również odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplomy technika (sesja czerwiec-lipiec 2021).

Lista zakwalifikowanych uczniów do przyjęcia do szkoły

Aby zostać przyjętym do szkoły, osoby zakwalifikowane do przyjęcia muszą  potwierdzić wolę podjęcia nauki, poprzez złożenie w naszej szkole: – oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, – dwóch podpisanych na odwrocie zdjęć. Termin:  23 VII – 30 VII 2021 w godzinach 900 – 1300 Kandydaci do technikum otrzymają skierowania…

Euroelektra 2020-21

Informujemy, że 11 maja 2021r. ogłoszono wyniki XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”. Mateusz Bojarski z klasy 3T został laureatem tej prestiżowej olimpiady. „EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach…

Konkurs Projekty Prosto z Garażu

W maju br. PWSW w Przemyślu organizuje konkurs pn. Projekty Prosto z Garażu. Najważniejsze założenia konkursu: 1. Przedmiotem konkursu są prace projektowe praktyczne obejmujące szerokie dziedziny mechatroniki, takie jak elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, mechanika, wykonane przez uczniów szkół ponadpodstawowych. 2. Autorem pracy może być jedna osoba. W tworzenie pracy konkursowej oprócz uczniów mogą…

Udział w projekcie – Zdalna Szkoła

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Dofinansowanie projektu z UE:    99 658,00 zł

Krakowska firma Salumanus wspiera naszą szkołę

Miło mi poinformować, że od września 2020 r. krakowska firma Salumanus wspomaga działalność dydaktyczną i edukacyjną szkoły. Otrzymaliśmy nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni teleinformatycznych w zakresie sieci optycznych standardu WDM. Firma przekazała również tablice poglądowe prezentujące najważniejsze aspekty komunikacji w sieci oraz materiały szkoleniowe dotyczące podarowanego sprzętu. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za otrzymane pomoce dydaktyczne…

Poprawkowy Egzamin Zawodowy dla absolwentów szkoły.

Aby przystąpić do Egzaminu Zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 absolwenci  technikum powinni złożyć  deklarację przystąpienia do tego egzaminu. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11 września 2020 roku (druk deklaracji jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej OKE Kraków).