Do 15 września 2021 roku w sekretariacie szkoły,  absolwenci Technikum Nr 4 mogą składać deklaracje przystąpienia do poprawkowego egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2022.
W sekretariacie szkoły można również odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplomy technika (sesja czerwiec-lipiec 2021).

Similar Posts